שיטת עבודה

הגישה המרכזית איתה אני עובד היא 'קוגניטיבית התנהגותית ממוקדת שינוי – קצרת מועד'. המטרה העיקרית בתהליך היעוץ/טיפול, היא שינוי. וכדי שיתהווה שינוי 'מדרגה שניה'. כלומר, לא שינוי קוסמטי. יש צורך בתהליך שבתוכו יש שינוי חשיבתי. ללא שינוי קוגניטיבי בדרכי חשיבה, ובדפוסים של הנחות קודמות, וחשיבה מקבעת. לא יחול שינוי בהתנהגות.
אני עובר יחד עם בני הזוג תהליך חווייתי, שבא לידי ביטוי בהיכרות מחודשת בין בני הזוג. תהליך שמתחיל בבירור מעמיק של דפוסי ההתקשרות הייחודיים לכל זוג וזוג ולכל אחד מבני הזוג. מכאן אנחנו נכנסים לבנייה מחודשת של יחידת הנישואין תוך שימוש במרכיבי תקשורת חדשים. ונתינת דגש על שינוע של רגשות בין בני הזוג והכלתן.
שיטת העבודה שלי היא אינטגרטיבית, תוך שימוש במודלים שונים המותאמים למנטליות ולמבנה האישיות של בני הזוג. כך או כך אני עושה שימוש נרחב בכלים מתוך (EFT (Emotionally Focused Couple Therapy במטרה להציף רגשות חיוביים, ולהטמיע אותן באינטראקציה המחודשת, של יחידת הנישואין.
תהליך העבודה הוא 'קצר מועד'. הפגישות הן חד שבועיות ואורכן מתמשך לרוב מעבר למקובל בתחום ה'ייעוצי' 'טיפולי', בפרט בפגישות הראשונות.
כבר במהלך פגישות בודדות הזוגות מדווחים על כך שחל מפנה חיובי בקשר, שהולך ונבנה בעבודה משותפת של בני הזוג.